ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จำกัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2560 : วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ  หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 โดยมี น.อ.สมใจ  ชัยวงษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7  เป็นประธานการประชุมฯ