เข้าร่วมโครงการสัมมนา ชสอ.

เข้าร่วมโครงการสัมมนา ชสอ.

สอ.กองบิน 7 จำกัด เข้าร่วมโครงการ สัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๘