โครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์

โครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์

โครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จำกัด ณ Aava Resort & Spa อ.ขนอม จ.นครศรีธรรราช เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๙