สอ.กองบิน 7 จำกัด จ่ายเงินกองทุนผู้ค้ำให้กับสมาชิก

สอ.กองบิน 7 จำกัด จะจ่ายเงินกองทุนผู้ค้ำให้กับสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิ.ย.60 เวลา 1000-1530