รายชื่อสามาชิกพ้นสภาพแต่ยังมีสมุดเงินฝากกับทางสหกรณ์(ออมทรัพย์ทั่วไป)

รายชื่อสามาชิกพ้นสภาพแต่ยังมีสุดเงินฝากกับทางสหกรณ์(ออมทรัพย์ทั่วไป      เงินฝาก 60